• เวลาญี่ปุ่น : 18 Nov 2018 - 13:36:57
หมวดหมู่สินค้า
เพิ่มเพื่อน
พบสินค้า 22,610 รายการ
hp アガベ チタノタ コンパクタ 選抜株 ブラックスピン w10センチ
2,800 บาท
(≈ 8,750 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 39 ครั้ง
homemade_plant87
hp アガベ パープソラムホリダ 強棘 1点物 入荷した中でも特別な1株 w40センチ 希少 陽炎
8,160 บาท
(≈ 25,500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
44,800 บาท
(≈ 140,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 29 ครั้ง
homemade_plant87
hp アガベ チタノタ ブラック アンド ブルー 選抜株 強棘幅広個体 コレクション品
10,240 บาท
(≈ 32,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
32,000 บาท
(≈ 100,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 39 ครั้ง
homemade_plant87
hp アガベ チタノタ fo76 選抜株 コレクション品 1株限定 希少 黒棘
11,521 บาท
(≈ 36,001 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
89,600 บาท
(≈ 280,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 10 ครั้ง
homemade_plant87
hp アガベ マクロアカンサブルー 幹立ち 古株 w37センチ 希少 1点物 強棘
2,320 บาท
(≈ 7,250 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
15,360 บาท
(≈ 48,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 10 ครั้ง
homemade_plant87
hp アガベ チタノタ fo76 アイスブルーの強棘タイプ 希少 1株限定
3,360 บาท
(≈ 10,500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
44,800 บาท
(≈ 140,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 35 ครั้ง
homemade_plant87
最高の白鯨 幅広 重なりも最高 ボール 肉厚 Agave titanota /多肉植物 アガベ チタノータ サボテン チタノタ
12,960 บาท
(≈ 40,500 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 40 ครั้ง
cagoul777
極上厳選株 至る所に連棘 幅広葉 Agave isthmensis / アガベ イシスメンシス 多肉植物 サボテン
4,003 บาท
(≈ 12,509 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 10 ครั้ง
cagoul777
hp アガベ チタノタ fo76 選抜株 表棘 裏棘 強棘 将来有望株 スタッズタイプ
7,112 บาท
(≈ 22,222 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 20 ครั้ง
homemade_plant87
No.001【 AGAVE TITANOTA FO-076 】 特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
6,400 บาท
(≈ 20,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 1 ครั้ง
portolano2016
No.027【 AGAVE TITANOTA FO-076 】特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
8,320 บาท
(≈ 26,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 10 ครั้ง
portolano2016
No.002【 AGAVE TITANOTA FO-076 】 特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
6,400 บาท
(≈ 20,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 1 ครั้ง
portolano2016
No.028【 AGAVE TITANOTA FO-076 】特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
9,600 บาท
(≈ 30,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 0 ครั้ง
portolano2016
No.003【 AGAVE TITANOTA FO-076 】 特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
7,360 บาท
(≈ 23,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 4 ครั้ง
portolano2016
No.029【 AGAVE TITANOTA FO-076 】特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
9,600 บาท
(≈ 30,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 0 ครั้ง
portolano2016
No.004【 AGAVE TITANOTA FO-076 】 特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
6,400 บาท
(≈ 20,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 1 ครั้ง
portolano2016
No.005【 AGAVE TITANOTA FO-076 】 特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
13,280 บาท
(≈ 41,500 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 7 ครั้ง
portolano2016
No.031【 AGAVE TITANOTA FO-076 】特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
7,200 บาท
(≈ 22,500 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 4 ครั้ง
portolano2016
No.006【 AGAVE TITANOTA FO-076 】 特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
6,560 บาท
(≈ 20,500 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 2 ครั้ง
portolano2016
No.032【 AGAVE TITANOTA FO-076 】特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
9,600 บาท
(≈ 30,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 0 ครั้ง
portolano2016
No.007【 AGAVE TITANOTA FO-076 】 特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
6,400 บาท
(≈ 20,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 0 ครั้ง
portolano2016
No.033【 AGAVE TITANOTA FO-076 】ボールタイプ スペシャル 幹立ち アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
16,000 บาท
(≈ 50,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 7 ครั้ง
portolano2016
No.008【 AGAVE TITANOTA FO-076 】 特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
9,600 บาท
(≈ 30,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 0 ครั้ง
portolano2016
No.034【 AGAVE TITANOTA FO-076 】特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
6,400 บาท
(≈ 20,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 1 ครั้ง
portolano2016
No.009【 AGAVE TITANOTA FO-076 】★ 斑入り ★ アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
13,120 บาท
(≈ 41,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 3 ครั้ง
portolano2016
No.035【 AGAVE TITANOTA FO-076 】特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
6,400 บาท
(≈ 20,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 1 ครั้ง
portolano2016
No.036【 AGAVE TITANOTA FO-076 】特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
6,400 บาท
(≈ 20,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 0 ครั้ง
portolano2016
No.010【 AGAVE TITANOTA FO-076 】 特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
6,400 บาท
(≈ 20,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 1 ครั้ง
portolano2016
No.037【 AGAVE TITANOTA FO-076 】ボールタイプ スペシャル 幹立ち アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
12,800 บาท
(≈ 40,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 0 ครั้ง
portolano2016
No.011【 AGAVE TITANOTA FO-076 】 特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
6,400 บาท
(≈ 20,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 1 ครั้ง
portolano2016
No.038【 AGAVE TITANOTA FO-076 】特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
7,520 บาท
(≈ 23,500 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 3 ครั้ง
portolano2016
No.012【 AGAVE TITANOTA FO-076 】 特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
6,400 บาท
(≈ 20,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 0 ครั้ง
portolano2016
No.039【 AGAVE TITANOTA FO-076 】ボールタイプ スペシャル アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
6,400 บาท
(≈ 20,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 0 ครั้ง
portolano2016
No.040【 AGAVE TITANOTA FO-076 】特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
9,600 บาท
(≈ 30,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 0 ครั้ง
portolano2016
No.013【 AGAVE TITANOTA FO-076 】 特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
9,600 บาท
(≈ 30,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 0 ครั้ง
portolano2016
No.014【 AGAVE TITANOTA FO-076 】 ボールタイプ スペシャル アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
10,560 บาท
(≈ 33,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 5 ครั้ง
portolano2016
No.041【 AGAVE TITANOTA FO-076 】ボールタイプ スペシャル 幹立ち アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
16,320 บาท
(≈ 51,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 13 ครั้ง
portolano2016
No.015【 AGAVE TITANOTA FO-076 】 特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
6,400 บาท
(≈ 20,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 1 ครั้ง
portolano2016
No.042【 AGAVE TITANOTA FO-076 】特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
6,400 บาท
(≈ 20,000 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 0 ครั้ง
portolano2016
No.016【 AGAVE TITANOTA FO-076 】コンパクト 特選株 アガベ チタノタ 塊根 コーデックス サボテン 多肉植物
6,880 บาท
(≈ 21,500 YEN)
จำนวนผู้ประมูล: 4 ครั้ง
portolano2016
กลับด้านบน