• เวลาญี่ปุ่น : 20 Jul 2024 - 19:39:26
  • เรทประมูล : 0.270
หมวดหมู่สินค้า
เพิ่มเพื่อน

กฎหมายและสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์

          

         สำหรับการคุ้มครองสิทธิในการได้รับการชดเชยความเสียหาย กรณีได้สินค้าไม่ตรงตามคำโฆษณา ตามกฎหมายมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541  ซึ่งวางหลักการสำคัญเรื่องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค รวมไปถึงสินค้าผู้บริโภค กรณี ประมูลหรือสินค้าออนไลน์เช่นกัน 5 ประการ ได้แก่


    1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ถูกต้อง

    2. สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการ

    3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ

    4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา

    5. สิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย


กลับด้านบน