• เวลาญี่ปุ่น : 29 Jul 2021 - 08:33:57
หมวดหมู่สินค้า
เพิ่มเพื่อน

สินค้าที่ไม่สามารถประมูลได้ หรือขนส่งเข้าไทย

ของผิดกฎหมาย / รวมไปถึงวัตถุอันตรายทุกชนิด

เช่น อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

ว้ตถุไวไฟ: น้ำมันไฟแช๊ก, เชื้อเพลิง, น้ำมันก๊าซ, ทินเนอร์, น้ำมัน

ยาสูบ หรือบุหรีไฟฟ้า

กลับด้านบน