• เวลาญี่ปุ่น : 18 Sep 2019 - 06:06:25
หมวดหมู่สินค้า
เพิ่มเพื่อน
พบสินค้า 42,980 รายการ
無線機の部品かと思われます   ジャンク扱い
330 บาท
(≈ 1,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
bigman2rk400
メタルキャン型LED BD102 赤色 280個セット 点灯チェック済み 発光ダイオード
4,950 บาท
(≈ 15,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
4,950 บาท
(≈ 15,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
yamori0825
永続使用版 ☆ マイクロソフ365正規ダウンロード版 ☆ office 2016 ☆ Mac&Win適用 ☆ PC5台+モバイル5台永年版
231 บาท
(≈ 700 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
231 บาท
(≈ 700 YEN)
ผู้ประมูล: 1 ครั้ง
yioukim18_ykm
SANYO OSコン 100u 10V 25個
330 บาท
(≈ 1,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
jun_i666
熱収縮チューブ 328ピースセット 絶縁チューブ 防水 高難燃性チューブ シュリンクチューブ 5色 8サイズ
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
minako42009
蛍光表示管 デジット 
1 บาท
(≈ 1 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
waka414mgr
goot グットエレスター 定電圧電源ユニット 中級者用 TD-506
1 บาท
(≈ 1 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
waka414mgr
アルミ製 冷却FIN 9個まとめて!
1 บาท
(≈ 1 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
waka414mgr
コーセル ノイズフィルター NACシリーズ NAC-04-472-D NAC-06-472-D 2種セット 新品未使用
815 บาท
(≈ 2,467 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
1,212 บาท
(≈ 3,670 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
mustangluxy8
アナログメーター/直流電圧計30V 直流電流計20A DC バッテリー D
421 บาท
(≈ 1,274 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
421 บาท
(≈ 1,274 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
a_ria_net
高耐圧/大容量 セラミックコンデンサ 0.047uF(473)/1kV 10個1組!
330 บาท
(≈ 1,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
330 บาท
(≈ 1,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 1000pF/2kV 25個1組!
330 บาท
(≈ 1,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
330 บาท
(≈ 1,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 100pF/1kV 50個1組!
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧/大容量 ディップドマイカコンデンサ 2200pF/1kV 4個1組
330 บาท
(≈ 1,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
330 บาท
(≈ 1,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧/大容量 ディップドマイカコンデンサ 4700pF/1kV 2個1組
330 บาท
(≈ 1,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
330 บาท
(≈ 1,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 ディップドマイカコンデンサ 200pF/1kV 5個1組
248 บาท
(≈ 750 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
248 บาท
(≈ 750 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 ディップドマイカコンデンサ 82pF/1kV 5個1組
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 4700pF/1kV 25個1組!
248 บาท
(≈ 750 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
248 บาท
(≈ 750 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 ディップドマイカコンデンサ 47pF/1kV 5個1組
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 2200pF/1kV 25個1組!
248 บาท
(≈ 750 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
248 บาท
(≈ 750 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 15pF/3kV 25個1組!
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 47pF/2kV 25個1組!
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 470pF/1kV 25個1組!
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 1000pF/1kV 25個1組!
248 บาท
(≈ 750 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
248 บาท
(≈ 750 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 39pF/2kV 25個1組!
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 ディップドマイカコンデンサ 470pF/1kV 5個1組
248 บาท
(≈ 750 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
248 บาท
(≈ 750 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 10pF/3kV 25個1組!
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 56pF/2kV 25個1組!
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 33pF/3kV 25個1組!
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 18pF/3kV 25個1組!
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 0.01μF/1kV 20個1組!
248 บาท
(≈ 750 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
248 บาท
(≈ 750 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 68pF/2kV 25個1組!
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 ディップドマイカコンデンサ 100pF/1kV 5個1組
248 บาท
(≈ 750 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
248 บาท
(≈ 750 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 27pF/2kV 25個1組!
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 セラミックコンデンサ 100pF/2kV 25個1組!
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
165 บาท
(≈ 500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
高耐圧 ディップドマイカコンデンサ 1000pF/1kV 4個1組
330 บาท
(≈ 1,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
330 บาท
(≈ 1,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
akitakechan
♪ [値下げしました] GPSDO 10MHz 周波数標準 1PPS マスタークロック GPS同期発振器 基準発振器 / OCXOより桁違いに高性能
4,125 บาท
(≈ 12,500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
phoenics
Kaito7551(2個) レバー式 ケーブル圧着コネクタ 3極
86 บาท
(≈ 260 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
86 บาท
(≈ 260 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
buhin2005japan
ETG81-050A (パワートランジスタモジュール) FUJI (新品)
1,320 บาท
(≈ 4,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
1,320 บาท
(≈ 4,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
buhin2005japan
6RI75G-120 (パワーダイオードモジュール) FUJI (新品)
1,485 บาท
(≈ 4,500 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
1,485 บาท
(≈ 4,500 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
buhin2005japan
กลับด้านบน